Bemanning

FolkiSlag Personal AS leverer bemanningsløsninger med nøkkelkompetanse innen Horeca. Vi tar også oppdrag innen andre bransjer. Behovet for arbeidskraft ved for eksempel ferier, sykdom, permisjoner eller andre perioder med stort behov, kan på en bra og effektiv måte dekkes ved å benytte et bemannings- og rekrutteringsbyrå. Vi bidrar raskt med å skaffe personell, slik at dere kan opprettholde den daglige driften. Uavhengig av om det er kortere eller lengre oppdrag, helg, kvelder fast eller vikariat, er vi en samarbeidspartner. Takket være effektive prosesser, god kjennskap til bransjen og lang erfaring fra rekruttering, finner vi den rette medarbeideren raskt og kvalitetsmessig. Vår prosess er solid og grundig, vi kartlegger kandidatens utdanning, praksis, egenskaper og referanser. Dette er en fin måte å rekruttere nye medarbeidere. Kunden kan enkelt avgjøre om bedriften har videre behov for den innleide medarbeideren.

Rekruttering

FolkiSlag bistår deg med den kompetanse og ressursbruk du trenger for å rekruttere til både midlertidige og faste stillinger.  Vi veileder deg gjennom alle fasene av rekrutteringsprosessen, og er din naturlige rådgiver og diskusjonspartner.  Våre fremgangsmåter inneholder alle nødvendige bestanddeler for kartlegging, identifisering, kvalifisering og til slutt ansettelse av rett person.