Bemanningsspesialisten innen kjøkken og servering

Vi tilbyr jobb innen hotell, restaurant, kantine, event, servering, forpleining, kjøkken og barista.

Kontakt oss Våre tjenester